Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnio zaktualizowany25 czerwca 2024 rNiniejsza informacja o ochronie prywatności dlaTongdy Sensing Technology Corporation(prowadzę działalność jakoTongdy) ('we', 'us', Lub 'nasz'), opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać ('proces') Twoje dane podczas korzystania z naszych usług ('Usługi'), na przykład gdy:
 • Odwiedz nasza strone internetowa at https://iaqtongdy.com/lub dowolna nasza witryna internetowa zawierająca łącze do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Współpracuj z nami w inny sposób, w tym w ramach sprzedaży, marketingu lub wydarzeń
Pytania lub wątpliwości?Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności.Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług.Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresemailsa.liu@tongdy.com.


PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

W tym podsumowaniu przedstawiono najważniejsze punkty naszej polityki prywatności, ale więcej szczegółów na każdy z tych tematów można znaleźć, klikając łącze znajdujące się pod każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszejspis treściponiżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz używanych produktów i funkcji.Dowiedz się więcej odane osobowe, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy zbieramy jakiekolwiek informacje od stron trzecich? Nie zbieramy żadnych informacji od osób trzecich.

Jak przetwarzamy Twoje dane?Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem.Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny.Dowiedz się więcej ojak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i z jakąrodzajestronom, czy udostępniamy dane osobowe?Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i konkretnym osobomkategorieosoby trzecie.Dowiedz się więcej okiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?Mamyorganizacyjnyoraz procesy i procedury techniczne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.Jednakże żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani żadna technologia przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inninieautoryzowanyosoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść ani modyfikować Twoich danych.Dowiedz się więcej ojak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Jakie masz prawa?W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.Dowiedz się więcej oTwoje prawa do prywatności.

Jak korzystasz ze swoich praw?Najłatwiej skorzystać ze swoich praw poprzezzłożenie Ażądanie dostępu osoby, której dane dotycząlub kontaktując się z nami.Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami?Zapoznaj się z pełną treścią Polityki prywatności.


SPIS TREŚCI1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, kiedy to robiszwyrazić zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.

Dane osobowe podane przez Ciebie.Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz.Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
 • nazwy
 • adresy e-mail
Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich.Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne.Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Informacje, które zbieramy, obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania.Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, i które rejestrujemy w plikach dziennika.W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądanymi stronami i plikami, wyszukiwaniami i innymi czynnościami, które wykonujesz, np. używanymi funkcjami), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane„zrzuty awaryjne”) i ustawienia sprzętowe).
 • Dane urządzenia.Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług.W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji.Gromadzimy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne.Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług.Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP).Możesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu.Jeśli jednak zdecydujesz się na rezygnację, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem.Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować użytkownikom wsparcie.Możemy przetwarzać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, jakie możesz mieć w związku z żądaną usługą.

 • Aby uratować lub chronić żywotny interes jednostki.Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład aby zapobiec szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?

W skrócie:Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tjpodstawa prawna), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, aby przestrzegać przepisów, aby świadczyć Ci usługi w celu zawarcia lubspełnićnaszych zobowiązań umownych, w celu ochrony Twoich praw lub w celuspełnićnasze uzasadnione interesy biznesowe.

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia obowiązujących podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając Twoje dane osobowe.W związku z tym przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:
 • Zgoda.Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę (tjzgoda) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.Dowiedz się więcej owycofanie zgody.
 • Wykonanie umowy.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uznamy, że jest to koniecznespełnićnaszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy.
 • Zobowiązania prawne.Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem egzekwowania prawa lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Istotne zainteresowania.Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam specjalnego pozwolenia (tjwyraźną zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tjdorozumiana zgoda).Możeszwycofaj swoją zgodękiedykolwiek.

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie danej osoby i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
 • Do dochodzeń oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest ona zawarta w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub rozstrzygnięcia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych osób i komunikowania się z najbliższymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeżeli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania do sądu, nakazu, nakazu sądowego lub przepisów sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały one sporządzone przez osobę fizyczną w ramach jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zbiór jest zgodny z celami, dla których informacje zostały utworzone
 • Jeśli kolekcja służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona przepisami

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie:Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub poniżejkategorieosoby trzecie.

Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług.Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom ('osoby trzecie'), którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać tę pracę.Mamy zawarte umowy z naszymi stronami trzecimi, które mają na celu pomóc chronić Twoje dane osobowe.Oznacza to, że nie mogą oni nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że otrzymamy od nich takie polecenie.Nie udostępnią również nikomu Twoich danych osobowychorganizacjaoprócz nas.Zobowiązują się także do prchronić dane, które przechowują w naszym imieniu i przechowywać je przez okres, który poinstruujemy.

Thekategoriestrony trzecie, którym możemy udostępniać dane osobowe, to:
 • Sieci reklamowe

We Równieżmoże zaistnieć potrzeba udostępnienia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • Transfery biznesowe.Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.

5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie:Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu gromadzenia informacji podczas interakcji użytkownika z naszymi Usługami.Niektóre technologie śledzenia online pomagają nam zachować bezpieczeństwo naszych Usług, zapobiegaj awariom, naprawiaj błędy, zapisuj swoje preferencje i pomagaj przy podstawowych funkcjach witryny.

Zezwalamy również stronom trzecim i usługodawcom na korzystanie z technologii śledzenia online w naszych Usługach w celach analitycznych i reklamowych, w tym w celu pomocy w zarządzaniu reklamami i ich wyświetlaniu, dostosowywaniu reklam do zainteresowań użytkownika lub wysyłaniu przypomnień o porzuconych koszykach (w zależności od preferencji komunikacyjnych użytkownika). .Strony trzecie i usługodawcy wykorzystują swoją technologię do dostarczania reklam produktów i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań, które mogą pojawiać się w naszych Usługach lub na innych stronach internetowych.

W zakresie, w jakim te technologie śledzenia online są uważane za„sprzedaż”/„udostępnianie”(co obejmuje reklamy ukierunkowane zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie) zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowymi USA, możesz zrezygnować z technologii śledzenia online, przesyłając wniosek zgodnie z opisem poniżej w sekcji'CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?'

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

Google Analytics

Możemy udostępniać Twoje dane Google Analytics w celu śledzenia ianalizowaćkorzystania z Usług.Funkcje reklamowe Google Analytics, z których możemy korzystać, obejmują:Remarketing z Google Analytics.Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w Usługach, odwiedź stronęhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Możesz zrezygnować z Funkcji reklamowych Google Analytics poprzezUstawienia reklami Ustawienia reklam dla aplikacji mobilnych.Inne sposoby rezygnacji obejmująhttp://optout.networkadvertising.org/Ihttp://www.networkadvertising.org/mobile-choice.Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronieStrona Prywatność i warunki Google.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to koniecznespełnićdo celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lubanonimizowaćtakich informacji lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizolować je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie:Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez systemorganizacyjnyi techniczne środki bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i rozsądne rozwiązania techniczne iorganizacyjnyśrodki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych.Jednakże pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być gwarantowana w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inninieautoryzowanyosoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść ani modyfikować Twoich danych.Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko.Dostęp do Usług należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

W skrócie:Nie gromadzimy świadomie danych od ani nie sprzedajemy do nichdzieci poniżej 18 roku życia.

Nie gromadzimy świadomie, nie zabiegamy o dane ani nie sprzedajemy ich dzieciom poniżej 18 roku życia, ani też świadomie nie sprzedajemy takich danych osobowych.Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę pozostającą na jej utrzymaniu.Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów.Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresemailsa.liu@tongdy.com.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W zależności od stanu zamieszkania w USA lub wniektóre regiony, npEuropejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria i Kanadamasz prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, w zależności od kraju, prowincji lub stanu zamieszkania.

W niektórych regionach (npEOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Kanadzie), przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych.Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia;(iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;(iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych;oraz (v) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w sekcji'JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?'poniżej.

Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 
Jeśli znajdujesz się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do swojegoOrgan ochrony danych państwa członkowskiegoLubBrytyjski organ ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, możesz skontaktować się zFederalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody:Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych,która może mieć charakter wyraźnej i/lub dorozumianej zgody w zależności od obowiązującego prawa,masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.Zgodę możesz w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w sekcji'JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?'poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem, ani też,gdy pozwala na to obowiązujące prawo,czy będzie to miało wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.

Pliki cookies i podobne technologie:Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie.Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je.Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adresailsa.liu@tongdy.com.

10. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) funkcję lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję dotyczącą prywatności i niemonitorowania i gromadzenia danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu.Na tym etapie nie ma jednolitego standardu technologicznegorozpoznawaniei wdrożenie sygnałów DNT byłosfinalizowane.W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online.Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

Prawo stanu Kalifornia wymaga od nas poinformowania Cię, w jaki sposób reagujemy na sygnały DNT przeglądarki internetowej.Ponieważ obecnie nie ma standardu branżowego ani prawnego dlarozpoznawanie or honorowanieSygnały DNT, obecnie na nie nie odpowiadamy.

11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:Jeśli jesteś mieszkańcemKalifornia, Kolorado, Connecticut, Delaware, Floryda, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Tennessee, Teksas, Utah lub Wirginiamożesz mieć prawo do zażądania dostępu i otrzymania szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz sposobu ich przetwarzania, poprawienia nieścisłości, uzyskania kopii lub usunięcia Twoich danych osobowych.Możesz także mieć prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.Prawa te mogą być w pewnych okolicznościach ograniczone przez obowiązujące prawo.Więcej informacji znajduje się poniżej.

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

KategoriaPrzykładyZebrane
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta

TAK

B. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe

TAK

C.Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanowego lub federalnego
Płeć, wiek, data urodzenia, rasa i pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, stan cywilny i inne dane demograficzne

TAK

D.Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościach

TAK

E.Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu

NO

F.Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, onlinezachowanie, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami

TAK

G.Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia

TAK

H.Informacje dźwiękowe, elektroniczne, sensoryczne lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów powstałe w związku z naszą działalnością biznesową

NO

I.Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisku, historii pracy i kwalifikacjach zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nas

NO

J.Informacje o edukacji
Dokumentacja studencka i informacje katalogowe

NO

K.Wnioski wyciągnięte z zebranych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego na przykład preferencji i cech danej osoby

NO

L.Wrażliwe dane osobowe

NO


Możemy również zbierać inne dane osobowe spoza tych kategorii, gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach dla klientów;I
 • Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Twoje zapytania.
Będziemy wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług lub w celu:
 • Kategoria A -6 miesięcy
 • Kategoria B -6 miesięcy
 • KategoriaC - 6 miesięcy
 • KategoriaD - 6 miesięcy
 • KategoriaF - 6 miesięcy
 • KategoriaG - 6 miesięcy
Źródła danych osobowych

Dowiedz się więcej o źródłach danych osobowych, z których gromadzimy'JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?'

Jak wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe

O tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, dowiesz się w sekcji,'JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?'

Gromadzimy i udostępniamy Twoje dane osobowe poprzez:
 • Targetujące pliki cookie/Marketingowe pliki cookie
Czy Twoje dane będą udostępniane komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą.Dowiedz się więcej o tym, jak ujawniamy dane osobowe w sekcji,'KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?'

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji.Nie uważa się, że tak jest'sprzedawanie'Twoich danych osobowych.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie sprzedaliśmy ani nie udostępniliśmy żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych.W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawniliśmy stronom trzecim następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych:

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, można znaleźć poniżej'KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?'

Twoje prawa

Masz prawa wynikające z niektórych przepisów o ochronie danych stanowych w USA.Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.Prawa te obejmują:
 • Dobrze wiedziećczy przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Prawo dostępuTwoje dane osobowe
 • Prawo do poprawianianieścisłości w Twoich danych osobowych
 • Prawo do żądaniausunięcia Twoich danych osobowych
 • Prawo do otrzymania kopiidanych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś
 • Prawo do niedyskryminacjiw celu korzystania ze swoich praw
 • Prawo do rezygnacjiprzetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej(lub udostępnianie zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskim prawie dotyczącym prywatności)sprzedaż danych osobowych lub profilowanie w celu podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne lub podobnie istotne ('profilowy')
W zależności od stanu, w którym mieszkasz, możesz mieć także następujące prawa:
 • Prawo do uzyskania listy kategorii stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym m.in.Kalifornia i Delawareprawo dotyczące prywatności)
 • Prawo do uzyskania listy konkretnych stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym prawo dotyczące prywatności stanu Oregon)
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawnienia wrażliwych danych osobowych (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym kalifornijskie prawo dotyczące prywatności)
 • Prawo do rezygnacji z gromadzenia danych wrażliwych i danych osobowych gromadzonych w wyniku działania funkcji rozpoznawania głosu lub twarzy (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym prawo dotyczące prywatności stanu Floryda)
Jak korzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z namiskładając ażądanie dostępu osoby, której dane dotyczą, wysyłając do nas e-mail na adresailsa.liu@tongdy.com, lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu.

BędziemyhonorTwoje preferencje dotyczące rezygnacji, jeśli zastosujesz się doGlobalna kontrola prywatności(GPC) sygnał rezygnacji w Twojej przeglądarce.

Zgodnie z niektórymi stanowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w USA możesz wyznaczyć:upoważnionyagenta, który złoży wniosek w Twoim imieniu.Możemy odrzucić żądanie użytkownikaupoważnionyagenta, który nie przedstawi dowodu, że został prawomocnie zarejestrowanyupoważnionydo działania w Twoim imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poproś o weryfikację

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie.Dane osobowe podane w Twoim wniosku wykorzystamy wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku.Jeśli jednak nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom.

Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwemupoważnionyagenta, być może będziemy musieli zebrać dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed przetworzeniem Twojej prośby, a agent będzie musiał przedstawić pisemną i podpisaną zgodę od Ciebie na złożenie takiego wniosku w Twoim imieniu.

Apelacje

Zgodnie z niektórymi przepisami stanu USA dotyczącymi ochrony danych, jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z Twoją prośbą, możesz odwołać się od naszej decyzji, wysyłając nam wiadomość e-mail na adresailsa.liu@tongdy.com.O wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie poinformujemy Cię na piśmie, wraz z pisemnym wyjaśnieniem powodów podjętych decyzji.Jeżeli Twoje odwołanie zostanie odrzucone, możesz złożyć skargę do prokuratora generalnego stanu.

Kalifornia„Świeć światłem”Prawo

Sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, znana również jako„Świeć światłem”prawa, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, oraz nazw i adresów wszystkich podmiotom trzecim, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym.Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji'JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?'

12. CZY INNE REGIONY MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:Możesz mieć dodatkowe prawa w zależności od kraju, w którym mieszkasz.

Australia I Nowa Zelandia

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązkami i warunkami określonymi przezAustralijska ustawa o ochronie prywatności z 1988 rINowozelandzka ustawa o ochronie prywatności z 2020 r(Ustawa o ochronie prywatności).

Niniejsza informacja o ochronie prywatności spełnia wymogi dotyczące informacji określone wobie ustawy o ochronie prywatnościw szczególności: jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy, z jakich źródeł, w jakich celach oraz inni odbiorcy Twoich danych osobowych.

Jeśli nie chcesz podawać danych osobowych niezbędnych dospełnićich cel, może to mieć wpływ na naszą zdolność świadczenia usług, w szczególności:
 • oferować Ci produkty lub usługi, które chcesz
 • odpowiadać na Twoje prośby lub pomagać w ich realizacji
W każdej chwili masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia.Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w sekcji'W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?'

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargęnaruszenie Australijskich Zasad Prywatności doBiuro australijskiego komisarza ds. informacji Inaruszenie zasad ochrony prywatności obowiązujących w Nowej ZelandiiBiuro Komisarza ds. Prywatności Nowej Zelandii.

13. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W skrócie:Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności.Zaktualizowana wersja będzie oznaczona jako zaktualizowana'Poprawiony'data znajdująca się na górze niniejszej informacji o ochronie prywatności.Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie.Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

14. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz to zrobićskontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD)e-mailem pod adresemailsa.liu@tongdy.com, or skontaktuj się z nami pocztą na adres:

Tongdy Sensing Technology Corporation
Inspektor ochrony danych
Budynek 8, nr 9 Dijin Rd, Haidian Dist.Pekin 100095, Chiny
Pekin 100095
Chiny

15. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim krajulub stan zamieszkania w USA, możeszmasz prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, szczegółów ich przetwarzania, poprawienia nieścisłości lub usunięcia Twoich danych osobowych.Możesz także mieć prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.Prawa te mogą być w pewnych okolicznościach ograniczone przez obowiązujące prawo.Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prosimywypełnić i przesłaćżądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.