Kariera

RC

Inżynier projektowania sprzętu

Poszukujemy zorientowanych na szczegóły inżynierów zajmujących się projektowaniem sprzętu do naszych produktów elektronicznych i czujników.
Jako inżynier projektujący sprzęt będziesz musiał zaprojektować sprzęt, w tym schemat i układ PCB, a także projekt oprogramowania sprzętowego.
Nasze produkty są przeznaczone głównie do wykrywania jakości powietrza i gromadzenia danych za pomocą interfejsu WiFi, Ethernet lub interfejsu RS485.
Opracuj architekturę nowych systemów komponentów sprzętowych, zapewnij kompatybilność i integrację z oprogramowaniem oraz diagnozuj i rozwiązuj błędy i awarie komponentów.
Projektowanie i rozwój komponentów takich jak płytki drukowane (PCB), procesory.
Współpraca z inżynierami oprogramowania w celu zapewnienia kompatybilności oprogramowania i integracji z komponentami sprzętowymi.
Wsparcie w uzyskaniu certyfikatu produktu, w tym między innymi CE, FCC, Rohs itp.
Wspieranie projektów integracyjnych, rozwiązywanie problemów i diagnozowanie błędów oraz sugerowanie odpowiednich napraw lub modyfikacji.
Opracowywanie projektów dokumentów technologicznych i procedur testowych, nadzorowanie procesu produkcyjnego i upewnianie się, że spełniają one specyfikacje projektowe.
Bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w technologii monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach i trendami projektowymi.

Wymagania do pracy
1. Licencjat z zakresu inżyniera elektryka, komunikacji, informatyki, automatyki, poziom języka angielskiego CET-4 lub wyższy;
2. Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku inżyniera projektującego sprzęt lub na podobnym stanowisku.Umiejętność posługiwania się oscyloskopem i innymi przyrządami elektronicznymi;
3. Dobra znajomość RS485 lub innych interfejsów komunikacyjnych i protokołów komunikacyjnych;
4. Niezależne doświadczenie w opracowywaniu produktów, zaznajomione z procesem rozwoju sprzętu;
5. Doświadczenie w zakresie obwodów cyfrowych/analogowych, ochrony zasilania, projektowania EMC;
6. Biegłość w używaniu języka C do programowania 16-bitowych i 32-bitowych MCU.

Dyrektor ds. badań i rozwoju

Dyrektor ds. badań i rozwoju będzie odpowiedzialny za badania, planowanie i wdrażanie nowych programów i protokołów oraz nadzorowanie rozwoju nowych produktów.

Twoje obowiązki
1. Uczestniczyć w definiowaniu i opracowywaniu planu działania produktu IAQ, zapewniając wkład w planowanie strategii technologicznej.
2. Planowanie i zapewnienie optymalnego portfela projektów dla zespołu oraz nadzorowanie sprawnej realizacji projektów.
3. Ocena wymagań rynkowych i innowacji oraz przekazywanie informacji zwrotnych na temat strategii dotyczących produktów, produkcji oraz badań i rozwoju, promowanie badań i rozwoju Tongdy wewnętrznie i zewnętrznie.
4. Zapewnij personelowi wyższego szczebla wskazówki dotyczące wskaźników pozwalających skrócić czas cyklu rozwojowego.
5. Kierować/trenować tworzenie zespołów zajmujących się rozwojem produktu, doskonalić dyscypliny analityczne w inżynierii i wdrażać ulepszenia procesu rozwoju produktu.
6. Skoncentruj się na kwartalnych wynikach zespołu.

Twoje tło
1. Ponad 5 lat doświadczenia w rozwoju sprzętu i oprogramowania wbudowanego, udokumentowane bogatym doświadczeniem w rozwoju produktów.
2. Ponad 3 lata doświadczenia w zarządzaniu linią badawczo-rozwojową lub zarządzaniu projektami.
3. Posiadanie doświadczenia w zakresie kompleksowego procesu badawczo-rozwojowego produktu.Zakończ samodzielnie pracę od kompletnego projektu produktu do wprowadzenia go na rynek.
4. Znajomość i zrozumienie procesu rozwoju i standardów przemysłowych, odpowiednich trendów technologicznych i wymagań klientów
5. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz silne umiejętności komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim
6. Posiadanie silnego przywództwa, doskonałe umiejętności interpersonalne, dobry duch pracy zespołowej i chęć przyczynienia się do sukcesu zespołu
7. Osoba wysoce odpowiedzialna, zmotywowana i samodzielna w pracy, potrafiąca zarządzać zmianami i wielozadaniowością na etapie rozwoju

Międzynarodowy przedstawiciel handlowy

1. Skoncentruj się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz promocji i sprzedaży produktów firmy.
2. Zazwyczaj negocjujemy i piszemy umowy, koordynujemy dostawy z działem produkcji oraz działem badawczo-rozwojowym.
3. Odpowiedzialny za cały proces sprzedaży łącznie z dokumentacją do weryfikacji i anulowania eksportu.
4. Utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych w celu zapewnienia przyszłej sprzedaży

Wymagania do pracy
1. Licencjat w dziedzinie elektroniki, informatyki, mechatroniki, przyrządów pomiarowych i kontrolnych, chemii, branży HVAC lub handlu zagranicznego i dziedziny pokrewnej języka angielskiego
2. Ponad 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku międzynarodowego Przedstawiciela Handlowego
3. Doskonała znajomość MS Office
4. Posiadający umiejętność budowania produktywnych relacji zawodowych w biznesie
5. Wysoce zmotywowany i nastawiony na cel, z udokumentowanym doświadczeniem w sprzedaży
6. Doskonałe umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji